วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 11.30 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายโชคดี  มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิวุฒิสภา ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว ได้เดินทางมาให้กำลังใจนายช่างและพนักงานจากบริษัท เสริมสงวน จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์ทำถนนลาดยางแอสฟัลท์มูลค่ากว่า 4 ล้านบาท ให้กับโรงปิยะปิยะมหาราชาลัยฟรี ด้วยการประสานงานของท่านพล.ต.อ.อดุลย์ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนดังกล่าว