วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 17.00 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายโชคดี  มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรี ออกสำรวจและเตรียมการพัฒนาลานกีฬา ของชุมชนวัดทุ่งประชานารถและชุมชนวัดศิริพุทธาราม บริเวณบ้านท่าควาย เพื่อให้ได้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด โดยการออกกำลังกาย ทั้งนี้ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา ได้มอบเงินสนับสนุนการปรับปรุงลานกีฬาในครั้งนี้ด้วย