วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม และคณะผู้บริหารเทศบาล ให้เกียรติต้อนรับ พนักงานครูเทศบาลที่โอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ในสังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองนครพนม และยังได้มอบนโยบายปฏิบัติงานแก่คณะครู ให้ทำงานด้วยความตั้งใจเป็นแสงสว่างนำทางในการสอนนักเรียน ในครั้งนี้