วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากกรมธนารักษ์ สานพลังชวยเหลือชุมชนทั่วประเทศ จัดกิจกรรมมอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID – 19 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ณ อำคารปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองนครพนม