วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี ณ สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม