วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรี เมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาเมืองนครพนม โดยมีนายสยาม  ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงาน ณ ลานตะวันเบิกฟ้า

หลังจากนั้น ได้มีการมอบหมายหน่วยงานต่างๆ ทำความสะอาดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ในพื้นที่ที่ได้กำหนดให้แต่ละหน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงงานประเพณีไหลเรือไฟ และงานกาชาด ประจำปี 2563