วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 15.30 น.นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินให้แก่คณะจัดสร้างเรือไฟจากอำเภอและหน่วยงานต่างๆ ที่กำลังจัดสร้างเรือไฟตามบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง ณ ริมฝั่งโขง เทศบาลเมืองนครพนม

โดยนายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ได้กล่าวว่า “ประเพณีไหลเรือไฟทุกปี ทำให้เศรษฐกิจในเขตเทศบาลเมืองนครพนมคึกคัก กระจายรายได้ไปอย่างทั่วถึงทั้งร้านอาหารและที่พัก ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณอำเภอต่างๆ ที่เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างเรือไฟให้นักท่องเที่ยวได้ชม ซึ่งในแต่ละปีผมก็จะออกไปให้กำลังใจและขอบคุณ โดยในปีนี้ผมได้มอบเงินให้อำเภอละ 3,000 บาท เพื่อเป็นกำลังใจและแทนคำขอบคุณ”

สำหรับงานประเพณีไหลเรือไฟ และงานกาชาด ประจำปี 2563 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 3 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม และบริเวณเลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง เขตเทศบาลเมืองนครพนม