วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนม หลังดำเนินการติดตั้งจุดคัดกรองและขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการและประชาชน ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยการตรวจเยี่ยมครั้งนี้มี นายสุวิทย์  จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมลงพื้นที่ด้วย