วันที่ 22 มี.ค. 2566 เวลา 11.00 น.นายนิวัต เจียวิริยบุญญานายกเทศมนตรีเมืองนครพนมพร้อมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการเป็นประธานเปิดโครงาารส่งเสริมสนับสนุนอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
หลักสูตรฝึกอบรมอาชีพปลูกพืชผักออร์แกนิกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ณ ศูนย์ชุมชนวัดสารภานนิมิตร