วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดตั้งย่านวัฒนธรรม (Vietnam Town) ณ ห้องทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่