วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายว่าที่ร้อยโท วิรุจน์ ไชยสัตย์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองนครพนม นำหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันจักรี ประจำปี 2566 ณ บริเวณหาดทรายทอง ถนนสวรรค์ชายโขง โดยมีนายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี

ดูภาพเพิ่มเติม ได้ที่