วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ณ ห้องประชุมศรีวรขาน ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม

ดูภาพเพิ่มเติม ได้ที่