ในวันที่ 7-9 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ร่วมมือกับอาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมจัดกิจกรรม “ตลาดตุ้มโฮม” ณ ลานจักรยาน (ติดกับด่านศุลกากร บริเวณริมโขง เทศบาลเมืองนครพนม) ซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนามาจากงานวิจัย “เรื่องการพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชนและการฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณีและสร้างวัฒนธรรมใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่” โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาย่านเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม และให้ความสำคัญกับการส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ซึ่งในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมมากมาย อาทิ…
• การขับร้องเพลงลูกทุ่งและหมอลำ โดยศิลปินพื้นบ้าน ”นุกนิก กิ๊กดู๋ ” ”ทัช ธีรวุฒิ” ”แบงค์ ศราวุฒิ ”
• การแสดงรำศรีโคตรบูรณ์ โดย…ชมรมสตรีศรีโคตรบูรณ์ เทศบาลเมืองนครพนม
• กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมเวียดนาม ประกอบไปด้วยกิจกรรมการขับร้องเพลงภาษาเวียดนามและการเต้นประกอบจังหวะเพลงทำนองเวียดนาม โดยกลุ่มลายแด้นส์เฉพาะกิจ รวมถึงกิจกรรมสาธิตการประกอบอาหารเวียดนาม พร้อมกับชม ชิมและช้อปสินค้าหัตถกรรมในท้องถิ่นอีกมากมาย
นอกจากนี้ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เทศบาลเมืองนครพนม ให้เกียรติต้อนรับนาย เซือง เติ๊ต ถัง เลขาธิการคณะกรรมการพรรคฯ ประจำสภาประชาชนและประธานสภาประชาชน พร้อมด้วยภรรยาและคณะผู้แทนจากเทศบาลนครฮาติงห์ ประเทศเวียดนาม รวม 11 ท่าน เนื่องในโอกาสเดินทางมาพบปะ เยี่ยมเยียน และเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการเกี่ยวกับถนนอาหาร (โต้รุ่ง,ถนนคนเดิน) ณ ตลาดตุ้มโฮม
“ตุ้มโฮม” เป็นภาษาอีสาน แปลว่า “มารวมกัน” “รวมตัวกัน” “ความสามัคคี” “ตลาดตุ้มโฮม” ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ตลาดขายสินค้าแบบทั่วไป แต่คือ พื้นที่สร้างสรรค์ของทุกคน ไม่ว่าจะมาจากกลุ่มชาติพันธุ์ใด พื้นที่แห่งนี้คือ “บ้าน” ที่เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่นและความปรารถนาดีจากญาติมิตร ตลาดแห่งนี้เปิดพื้นที่ให้สมาชิกในครอบครัวทุกคนได้มาตุ้มโฮม มาทานข้าว มาซุมแซว มาโสเหล่ มาม่วนซื่นในวัฒนธรรมแบบฉบับของนครพนมที่มีแตกต่าง