วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนเมษายน 2566 ตามโครงการส่งเสริมการบริหารดำเนินงานของคระกรรมการชุมชน ณ ห้องทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม

ดูภาพเพิ่มเติม ได้ที่