วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา15.00 น. เทศบาลเมืองนครพนม ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนครพนม เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม

ดูภาพเพิ่มเติม ได้ที่