วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติ​ในพิธี​เปิดอาคาร​สำนักงาน​ตรวจ​เงินแผ่นดิน ณ สำนักงานตรวจ​เงินแผนดินนครพนม

ดูภาพเพิ่มเติม ได้ที่