วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ (ตำแหน่งภารโรง) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมหน้าห้องรองนายกเทศมนตรี ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม

ดูภาพเพิ่มเติม ได้ที่