วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมพนักงานเทศบาล ร่วมจัดงานประเพณีบุญสรงน้ำพระทอง-พระเทียม ประจำปี 2566 ณ วัดโพธิ์ศรี โดยมีนายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี

ดูภาพเพิ่มเติม ได้ที่