วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมศรีวรขาน ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม

ดูภาพเพิ่มเติม ได้ที่