วันที่ 16 พฤษภาคม 2566เวลา 11.00 น. นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมด้วยนางศุภลักษณ์ สูงนารถ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และนางสุพรรณี หล้าดี ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา ออกเยี่ยมชมสถานศึกษาและให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยาณุสรณ์)

ดูภาพเพิ่มเติม ได้ที่