การป้องกันการทุจริต

สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลเมืองนครพนม รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผน ๖ เดือน          แผน ๑๒ เดือน มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ...

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชน แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่วนที่ 1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่วนที่ 3 สารบัญ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผ่นพับหน้าแรก แผ่นพับหน้าสอง รายงานผลการดำเนินโครงการ...
นายกเทศมนตรี ตรวจความเรียบร้อยในสถานศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน

นายกเทศมนตรี ตรวจความเรียบร้อยในสถานศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม คณะผู้บริหารเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักการศึกษา และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางไปที่โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี) เพื่อตรวจความเรียบร้อยและความพร้อม...
กิจกรรม “เดินชิลยามเช้า Big Cleaning ทุกวันอาทิตย์ฯ” ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2563

กิจกรรม “เดินชิลยามเช้า Big Cleaning ทุกวันอาทิตย์ฯ” ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2563

วันที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 07.30 น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ร่วมกับ นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลเมืองนครพนม ออกพัฒนาทำความสะอาด ในกิจกรรม “เดินชิลยามเช้า Big Cleaning ทุกวันอาทิตย์...
ประเพณี “บุญซำฮะเมือง” ประจำปี 2563

ประเพณี “บุญซำฮะเมือง” ประจำปี 2563

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. เทศบาลเมืองนครพนม โดยการนำของนายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรี จัดงานประเพณีบุญเดือนเจ็ด หรือ “บุญซำฮะเมือง” ประจำปี 2563 ณ วัดโอกาส (ศรีบัวบาน) โดยมีนายสยาม  ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี...