ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรของพี่น้องประชาชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรของพี่น้องประชาชน

เพราะเราทุกคนต้องใช้รถใช้ถนน🚗 ออกจากบ้านเพื่อมาประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว ผมจึงอยากให้พี่น้องประชาชน ได้มีถนนที่ดี ทำให้การสัญจรของท่านราบรื่น และสะดวกสบาย ถนนที่ดี…จะพาเราไปเจอเส้นทางที่ดีครับ ด้วยความปรารถนาดีจาก นายนิวัต เจียวิริยบุญญา...
เทศบาลเมืองนครพนม จัดประชุมสร้างความเข้าใจกรณีขยายผิวจราจรถนนธำรงค์ประสิทธิ์

เทศบาลเมืองนครพนม จัดประชุมสร้างความเข้าใจกรณีขยายผิวจราจรถนนธำรงค์ประสิทธิ์

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายโชคดี  มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนธำรงค์ประสิทธิ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการรื้อผิว...
บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบายเมืองนครพนม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม…ใส่ใจพี่น้องประชาชน

บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบายเมืองนครพนม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม…ใส่ใจพี่น้องประชาชน

เทศบาลเมืองนครพนม เรามีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย เพื่อรองรับขยะ🗑ที่เก็บจากพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีตามหลักสุขาภิบาล✨ “ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”🌱 พร้อมกับ “ใส่ใจพี่น้องประชาชน”...
ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง...