นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาเมืองนครพนม

นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาเมืองนครพนม

วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรี เมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาเมืองนครพนม โดยมีนายสยาม  ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงาน ณ ลานตะวันเบิกฟ้า...
เทศบาลเมืองนครพนม ออกเยี่ยมให้กำลังใจคณะจัดสร้างเรือไฟ

เทศบาลเมืองนครพนม ออกเยี่ยมให้กำลังใจคณะจัดสร้างเรือไฟ

วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 15.30 น.นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินให้แก่คณะจัดสร้างเรือไฟจากอำเภอและหน่วยงานต่างๆ ที่กำลังจัดสร้างเรือไฟตามบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง ณ ริมฝั่งโขง เทศบาลเมืองนครพนม...

การป้องกันการทุจริต

สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลเมืองนครพนม รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผน ๖ เดือน          แผน ๑๒ เดือน มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ...

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชน แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่วนที่ 1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่วนที่ 3 สารบัญ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผ่นพับหน้าแรก แผ่นพับหน้าสอง รายงานผลการดำเนินโครงการ...
นายกเทศมนตรี ตรวจความเรียบร้อยในสถานศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน

นายกเทศมนตรี ตรวจความเรียบร้อยในสถานศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม คณะผู้บริหารเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักการศึกษา และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางไปที่โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี) เพื่อตรวจความเรียบร้อยและความพร้อม...