ออกตรวจสอบการขยายผิวจราจร

ออกตรวจสอบการขยายผิวจราจร

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายโชคดี  มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรี และนายไพโรจน์  โสมณวัฒน์ รองปลัดเทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกตรวจสอบการขยายผิวจราจร บริเวณชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองนครพนม...
เทศบาลเมืองนครพนม ดำเนินการขุดลอกร่องระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม

เทศบาลเมืองนครพนม ดำเนินการขุดลอกร่องระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม

เทศบาลเมืองนครพนม ดำเนินการขุดลอกร่องระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบน้ำไหลได้สะดวก และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วม ในเขตเทศบาลเมืองนครพนมในปีนี้ ❤️…นิวัต...
สานพลังชวยเหลือชุมชนทั่วประเทศ มอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

สานพลังชวยเหลือชุมชนทั่วประเทศ มอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากกรมธนารักษ์ สานพลังชวยเหลือชุมชนทั่วประเทศ จัดกิจกรรมมอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID – 19...
เทศบาลเมืองนครพนม ให้การต้อนรับคณะครูที่โอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่

เทศบาลเมืองนครพนม ให้การต้อนรับคณะครูที่โอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม และคณะผู้บริหารเทศบาล ให้เกียรติต้อนรับ พนักงานครูเทศบาลที่โอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ในสังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองนครพนม และยังได้มอบนโยบายปฏิบัติงานแก่คณะครู...
นายกเทศมนตรี ร่วมพิธีรับมอบเครื่องส่งไฟสำหรับภาวะตัวเหลืองในเด็กแรกเกิด

นายกเทศมนตรี ร่วมพิธีรับมอบเครื่องส่งไฟสำหรับภาวะตัวเหลืองในเด็กแรกเกิด

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 16.30 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม และนายโชคดี มังคละคีลี รองนายกเทศมนตรี ร่วมพิธีรับมอบ เครื่องส่องไฟสำหรับภาวะตัวเหลืองในเด็กแรกเกิด ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดนครพนม จำนวน 14 เครื่อง จากนายชัย  อินทนุรังสี...