ประชุมมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานในช่วงเตรียมการเลือกตั้งฯ

ประชุมมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานในช่วงเตรียมการเลือกตั้งฯ

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุพงศ์รัฐ  อุตะมะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม จัดประชุมมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานในช่วงเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม...
เทศบาลเมืองนครพนม ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำสัปดาห์

เทศบาลเมืองนครพนม ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำสัปดาห์

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. นายสุพงศ์รัฐ  อุตะมะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ โดยได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนัก/กองต่างๆ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา...
นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาเมืองนครพนม

นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาเมืองนครพนม

วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรี เมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาเมืองนครพนม โดยมีนายสยาม  ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงาน ณ ลานตะวันเบิกฟ้า...
เทศบาลเมืองนครพนม ออกเยี่ยมให้กำลังใจคณะจัดสร้างเรือไฟ

เทศบาลเมืองนครพนม ออกเยี่ยมให้กำลังใจคณะจัดสร้างเรือไฟ

วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 15.30 น.นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินให้แก่คณะจัดสร้างเรือไฟจากอำเภอและหน่วยงานต่างๆ ที่กำลังจัดสร้างเรือไฟตามบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง ณ ริมฝั่งโขง เทศบาลเมืองนครพนม...

การป้องกันการทุจริต

สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลเมืองนครพนม รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผน ๖ เดือน          แผน ๑๒ เดือน มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ...