ประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

ประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนมและคณะ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชนร่วมกับประธานชุมชนทั้ง 25 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เพื่อแจ้งข่าวสารของทางเทศบาลให้ประธานชุมชนได้รับทราบ...
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองนครพนม ครั้งที่ 4/2563

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองนครพนม ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองนครพนม ครั้งที่ 4/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น 5...
ตรวจสอบโครงการลอกคลองระบายน้ำหนองกระตึก

ตรวจสอบโครงการลอกคลองระบายน้ำหนองกระตึก

หน้าฝนนี้ ขอให้ท่านวางใจ กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองนครพนม ยินดีแก้ปัญหาอุทกภัยให้พี่น้องชาวเทศบาลเมืองนครพนมครับ ❤️…รักและห่วงใย ใส่ใจอยู่เสมอ…❤️ นิวัต เจียวิริยบุญญา...