ประชุมการจัดระเบียบการจำหน่ายอาหารรูปแบบฟู๊ดทรัค ( Food Truck )

ประชุมการจัดระเบียบการจำหน่ายอาหารรูปแบบฟู๊ดทรัค ( Food Truck )

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนศักดิ์  เจียวิริยบุญญา และนายวชิรเชษฐ์  กิตติ์พรศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ร่วมเป็นประธานการประชุมการจัดระเบียบการจำหน่ายอาหารรูปแบบฟู๊ดทรัค ( Food Truck ) ตามที่นโยบายของคณะผู้บริหาร...
โครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับผู้สูงอายุ

โครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับผู้สูงอายุ

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเทศบาล ร่วมโครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับผู้สูงอายุ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ผู้สูงอายุ ณ ชุมชนวัดศิริพุทธาราม...
คัดเลือกกรรมการชุมชน

คัดเลือกกรรมการชุมชน

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายวชิรเชษฐ์  กิตติ์พรศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เป็นประธานในการคัดเลือกกรรมการชุมชน ณ ห้องประชุมทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น 5...
ประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2565

ประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2565

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสังกัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2565 ตามโครงการส่งเสริมการบริหารงานคณะกรรมการชุมชน ณ ห้องประชุมทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น 5...
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. นายวัฒนศักดิ์  เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เข้าร่วมพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...
พิธีอัญเชิญท้าวเวสสุวรรณ

พิธีอัญเชิญท้าวเวสสุวรรณ

วันที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 09.09 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม และนายวัฒนศักดิ์  เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรี ร่วมเป็นประธานในพิธีอัญเชิญองค์ท้าวเวสสุวรรณ มาประดิษฐาน ณ วัดโอกาส...