นายกเทศมนตรีเมืองนครพนมร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนเข้าสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ

นายกเทศมนตรีเมืองนครพนมร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนเข้าสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ

วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองและผู้อำนวยการกองฝ่ายต่างๆ ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายปองภพ พานเทียนทอง เทศบาลเมืองนครพนม...
เทศบาลเมืองนครพนมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ชุมชนหนองบึกและชุมชนหนองบึกท่า

เทศบาลเมืองนครพนมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ชุมชนหนองบึกและชุมชนหนองบึกท่า

วันที่ 8 พฤศจิการยน 2561 เวลา 11.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายสุพงศ์รัฐ อุตะมะ ปลัดเทศบาลเมืองนครพนม นายกวี ศรีสรรค์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายบริรักษ์ สาระวิถี รองปลัดเทศบาลเมืองนครพนม นายวิวัฒนา มาลัยตรอง...
การประชุมสภาเทศบาลเมืองนครพนม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560

การประชุมสภาเทศบาลเมืองนครพนม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะ การประชุมสภาเทศบาลเมืองนครพนม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนครพนม...