ติดต่อ-สอบถาม                                      


13 + 1 =

 • เทศบาลเมืองนครพนม ตั้งอยู่เลขที่ 374 ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
 • เบอร์โทรศัพท์ 042-512005 เบอร์โทรสาร 042-516159

 • นายนิวัต เจียวิริยบุญญา         นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม              โทร.084-4187979
 • นายโชคดี มังคละคีรี             รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม          โทร.081-7391048
 • นายวิทยา ประเสริฐเจริญสุข    รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม        โทร.081-5440044
 • นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา   รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม        โทร.081-8714567
 • นายวรวิทย์ เจริญวัชระ           เลขานุการนายกเทศมนตรี                      โทร.081-9546520
 • นายนัฐพร ปิ่นประภา             เลขานุการนายกเทศมนตรี                      โทร.083-1426009
 • นายประเสริฐ กล่อมสุนทร       ปลัดเทศบาล                                        โทร.081-9642593

 •  แจ้งเหตุด่วน รถรับส่งผู้ผ่วยฉุกเฉิน 042-511444 หรือ 199

 • งานทะเบียนราษฎร์     042-511661
 • สำนักการคลัง             042-512194
 • สำนักการศึกษา          042-512198
 • โรงรับจำนำเทศบาล   042-511093
 • โรงเรียนเทศบาล 1    042-511337
 • โรงเรียนเทศบาล 2    042-511438
 • โรงเรียนเทศบาล 3    042-511539
 • โรงเรียนเทศบาล 4    042-512053
 • โรงเรียนเทศบาล 5    042-512131
 • โรงเรียนเทศบาล 6    042-520820