โครงการสินเชื่อสวัสดิการ บุคลากรเทศบาลเมืองนครพนม

โครงการสินเชื่อสวัสดิการ บุคลากรเทศบาลเมืองนครพนม

เทศบาลเมืองนครพนม ร่วมกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การให้บริการ โครงการสินเชื่อสวัสดิการ บุคลากรเทศบาลเมืองนครพนม หากบุคลากรท่านใดประสงค์จะใช้บริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมขอให้ติดต่อ คุณกรกช พลวงศ์ษา โทร 0918659579 ใบสมัครสินเชื่อ-2562...

read more
ทำบุญตักบารตเนื่องในวันพระ แรม 8 ค่ำ เดือนสาม

ทำบุญตักบารตเนื่องในวันพระ แรม 8 ค่ำ เดือนสาม

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.30 น. นายสุพงศัรัฐ  อุตะมะ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นำเจ้าหน้าที่ และพนักงานครูในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ แรม 8 ค่ำ เดือนสาม ที่บริเวณหน้าตลาดอินโดจีน [gallery...

read more
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง (ชุมชนโพนบก)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง (ชุมชนโพนบก)

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นางภาวิณี  โสมณวัฒน์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ บุคลากรในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองนครพนม และสมาชิกชมรม อสม. ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ณ ชุมชนโพนบก [gallery...

read more
ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองนครพนม ครั้งที่ 2/2564

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองนครพนม ครั้งที่ 2/2564

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายสุพงศ์รัฐ  อุตะมะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองนครพนม ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น 5...

read more
ประชุมมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานในช่วงเตรียมการเลือกตั้งฯ

ประชุมมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานในช่วงเตรียมการเลือกตั้งฯ

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุพงศ์รัฐ  อุตะมะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม จัดประชุมมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานในช่วงเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม...

read more

Statistic

  • 125
  • 555,556

Menu