นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ร่วมแจกจ่ายไก่ปรุงสำเร็จ

นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ร่วมแจกจ่ายไก่ปรุงสำเร็จ

วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับ นายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฏรคนที่ 2 ได้นำไก่ปรุงสำเร็จพร้อมรับประทานจากผู้ใจบุญจำนวน 1,200 กิโลกรัม แจกจ่ายให้แก่ สมาชิกชมรม อสม....

read more
พบปะชุมชนวัดสว่างสุวรรณาราม

พบปะชุมชนวัดสว่างสุวรรณาราม

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้ นายวชิรเชษฐ์  กิตติ์พรศิริกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายชิตพล  สีวาดมา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม...

read more
นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการจัดรูปแบบทางแยกถนนสาย ง.

นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการจัดรูปแบบทางแยกถนนสาย ง.

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือแนวทาง การจัดรูปแบบทางแยกถนนสาย ง. ตัดกับถนนนิตโยและถนนเฟืองนคร พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไข้ปัญหาน้ำท่วมฝั่งทิศตะวันตกของเมืองนครพนม ณ...

read more
มอบนโยบายในการปฏิบัติงานในช่วงฤดูฝน

มอบนโยบายในการปฏิบัติงานในช่วงฤดูฝน

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายวัฒนศักดิ์  เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูแลงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองนครพนม...

read more
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลเมืองนครพนม

ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลเมืองนครพนม

วันจันทรที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายวชิรเชษฐ์  กิตติ์พรศิริกุล รองนายกเทศมนตรี ออกตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลเมืองนครพนม เพื่อมอบขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่...

read more
นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นำข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร 3 มิถุนายน 2564

นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นำข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร 3 มิถุนายน 2564

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ร่วมพิธีกล่าวคำถวายพระพรและลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี...

read more

Statistic

  • 176
  • 601,837

Menu