เทศบาลเมืองนครพนม”งานไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม”

เทศบาลเมืองนครพนม”งานไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม”

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และนายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายโชคดี มังคละคีรี นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม "งานไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2561 " ณ....

read more
เทศบาลเมืองนครพนม ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลกินเจ

เทศบาลเมืองนครพนม ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลกินเจ

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญานายกเทศมนตรีเมืองนครพนม และนายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลกินเจ ระหว่างวันที่ 9-17 ตุลาคมที่โรงเรียนตรงเจี่ย โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม...

read more
เทศบาลเมืองนครพนม ร่วมจัดงาน “เฉลิมฉลอง ๒๓๒ ปีเมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์”

เทศบาลเมืองนครพนม ร่วมจัดงาน “เฉลิมฉลอง ๒๓๒ ปีเมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์”

เทศบาลเมืองนครพนม ร่วมกับจังหวัดนครพนม และองค์กรทุกภาคส่วนในจังหวัดนครพนม จัดงานเฉลิมฉลอง ๒๓๒ ปีเมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ (๙ วัน ๙ คืน) เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล และเฉลิมฉลองความมั่นคงสวัสดีของจังหวัดนครพนม...

read more
เทศบาลเมืองนครพนม”พิธีเปิดร่วมกับเรือนจำกลางนครพนมร่วมกันลอกคลองน้ำเสีย”

เทศบาลเมืองนครพนม”พิธีเปิดร่วมกับเรือนจำกลางนครพนมร่วมกันลอกคลองน้ำเสีย”

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม หมอบหมายให้นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรี นายกวี ศรีสรรค์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ประธานพิธีเปิดร่วมกับเรือนจำกลางนครพนมและผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่กองช่างสุขภิบาลเทศบาล...

read more
เทศบาลเมืองนครพนม”พิธีรำบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี2561″

เทศบาลเมืองนครพนม”พิธีรำบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี2561″

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรี #พิธีรำบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช #ประจำปี2561 คณะนางรำจาก อำเภอนาหว้า อำเภอโพนสวรรค์ อำเภอนาทม [gallery size="medium"...

read more
เทศบาลเมืองนครพนม”จัดงานสมโภชพญาศรีสัตตตนาคราช”

เทศบาลเมืองนครพนม”จัดงานสมโภชพญาศรีสัตตตนาคราช”

วันนี้ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายโชคดี มังคละคีรี นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรี ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานสมโภชพญาศรีสัตตตนาคราช โดยมีนายสมชาย วิทย์ดำรงค์ผวจ.นครพนม พร้อม...

read more

Statistic

  • 64
  • 129,261

Menu