เทศบาลเมืองนครพนม”ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น”

เทศบาลเมืองนครพนม”ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น”

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม นายกวี ศรีสรรค์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายสุพงศ์รัฐ อุตะมะ ปลัดเทศบาลเมืองนครพนม เทศบาลเมืองนครพนม...

read more
เทศบาลเมืองนครพนม”ต้อนรับคณะดูงานจากอบต.เริงราง จังหวัดสระบุรี”

เทศบาลเมืองนครพนม”ต้อนรับคณะดูงานจากอบต.เริงราง จังหวัดสระบุรี”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เป็นประธานต้อนรับคณะดูงานจากอบต.เริงราง จังหวัดสระบุรี [gallery size="medium"...

read more
เทศบาลเมืองนครพนมต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแกอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่น

เทศบาลเมืองนครพนมต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแกอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนครพนม ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก อำเภอชนบท...

read more
รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชนวัดสว่างสุวรรณาราม

รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชนวัดสว่างสุวรรณาราม

วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชนวัดสว่างสุวรรณาราม แล้วพบปะพูดคุยกับชุมชนวัดสว่างสุวรรณาราม ...

read more
รองนายกเทศมนตรีออกสำรวจการก่อสร้างถนนในชุมชนโพนบกและชุมชนหนองบึก

รองนายกเทศมนตรีออกสำรวจการก่อสร้างถนนในชุมชนโพนบกและชุมชนหนองบึก

วันที่ 22 ม.ค. 2562 เวลา 09.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรี พร้อมเจ้าหน้ากองช่าง ได้ออกสำรวจการก่อสร้างถนนในชุมชนโพนบกและชุมชนหนองบึก ที่ลาดคอนกรีตเสร็จแล้ว รวมถึงที่กำลังจะลาดคอนกรีต...

read more
นายกเทศมนตรีเมืองนครพนมร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนเข้าสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ

นายกเทศมนตรีเมืองนครพนมร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนเข้าสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ

วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองและผู้อำนวยการกองฝ่ายต่างๆ ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายปองภพ พานเทียนทอง เทศบาลเมืองนครพนม...

read more

Statistic

  • 68
  • 219,052

Menu