ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรของพี่น้องประชาชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรของพี่น้องประชาชน

เพราะเราทุกคนต้องใช้รถใช้ถนน🚗 ออกจากบ้านเพื่อมาประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว ผมจึงอยากให้พี่น้องประชาชน ได้มีถนนที่ดี ทำให้การสัญจรของท่านราบรื่น และสะดวกสบาย ถนนที่ดี...จะพาเราไปเจอเส้นทางที่ดีครับ ด้วยความปรารถนาดีจาก นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ❤️...

read more
เทศบาลเมืองนครพนม จัดประชุมสร้างความเข้าใจกรณีขยายผิวจราจรถนนธำรงค์ประสิทธิ์

เทศบาลเมืองนครพนม จัดประชุมสร้างความเข้าใจกรณีขยายผิวจราจรถนนธำรงค์ประสิทธิ์

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายโชคดี  มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนธำรงค์ประสิทธิ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการรื้อผิว...

read more
บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบายเมืองนครพนม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม…ใส่ใจพี่น้องประชาชน

บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบายเมืองนครพนม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม…ใส่ใจพี่น้องประชาชน

เทศบาลเมืองนครพนม เรามีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย เพื่อรองรับขยะ🗑ที่เก็บจากพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีตามหลักสุขาภิบาล✨ "ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"🌱 พร้อมกับ "ใส่ใจพี่น้องประชาชน" ครับ❤️ [gallery columns="1" size="full"...

read more
ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง...

read more
กิจกรรม “เดินชิลยามเช้า Big Cleaning ทุกวันอาทิตย์ฯ” ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

กิจกรรม “เดินชิลยามเช้า Big Cleaning ทุกวันอาทิตย์ฯ” ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ร่วมกับ นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลเมืองนครพนม ออกพัฒนาทำความสะอาด ในกิจกรรม “เดินชิลยามเช้า Big Cleaning ทุกวันอาทิตย์...

read more
ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนมและคณะ เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรเทศบาลเมืองนครพนม ครั้งที่ 4/2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ณ...

read more

Statistic

  • 157
  • 369,623

Menu