เทศบาลเมืองนครพนม รับมอบชุด PPE

เทศบาลเมืองนครพนม รับมอบชุด PPE

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 11.30 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบชุด PPE จำนวน150 ชุด จากครอบครัวก้องเกียรติกมล โดยทันตแพทย์หญิง สุชาดา ก้องเกียรติกลม ผู้ช่วยผู้อำนวยการคลีนิค BDMS เวลเนสคลีนิค กรุงเทพมหานคร...

read more
ประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม 2564

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการบริหารการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ณ...

read more
กองทุนพญาศรีสัตตนาคราช สนับสนุนทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยนครพนม

กองทุนพญาศรีสัตตนาคราช สนับสนุนทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยนครพนม

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ประธานกองทุนพญาศรีสัตตนาคราช ได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน  ทุนละ 1,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม [gallery...

read more
ประชุมคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลเมืองนครพนม

ประชุมคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลเมืองนครพนม

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กองต่างๆ ร่วมประชุมกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลเมืองนครพนม พิจารณาการจัดทำร่างเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....

read more
นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี

นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 11.30 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ร่วมพิธีไหว้ครู มอบทุน มอบรางวัล เลื่อนชั้น เข็มชั้นปี และมอบดวงประทีป ประจำปีการศึกษา 2564 แก่นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ณ...

read more
นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบชุดปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ

นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบชุดปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม พบปะพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองนครพนม...

read more

Statistic

  • 269
  • 717,349

Menu