โครงการสินเชื่อสวัสดิการ บุคลากรเทศบาลเมืองนครพนม

เทศบาลเมืองนครพนม ร่วมกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การให้บริการ โครงการสินเชื่อสวัสดิการ บุคลากรเทศบาลเมืองนครพนม...

ทำบุญตักบารตเนื่องในวันพระ แรม 8 ค่ำ เดือนสาม

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.30 น. นายสุพงศัรัฐ  อุตะมะ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นำเจ้าหน้าที่ และพนักงานครูในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง (ชุมชนโพนบก)

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นางภาวิณี  โสมณวัฒน์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ บุคลากรในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองนครพนม และสมาชิกชมรม...

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองนครพนม ครั้งที่ 2/2564

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายสุพงศ์รัฐ  อุตะมะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม...
ทำบุญตักบารตเนื่องในวันพระ แรม 8 ค่ำ เดือนสาม

ทำบุญตักบารตเนื่องในวันพระ แรม 8 ค่ำ เดือนสาม

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.30 น. นายสุพงศัรัฐ  อุตะมะ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นำเจ้าหน้าที่ และพนักงานครูในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ แรม 8 ค่ำ เดือนสาม ที่บริเวณหน้าตลาดอินโดจีน [gallery...

read more
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง (ชุมชนโพนบก)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง (ชุมชนโพนบก)

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นางภาวิณี  โสมณวัฒน์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ บุคลากรในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองนครพนม และสมาชิกชมรม อสม. ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ณ ชุมชนโพนบก [gallery...

เส้นทางจักรยานเลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง

เส้นทางจักรยานเลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง

“เส้นทางจักรยานเลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง” เกิดจากจังหวัดนครพนมโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับเทศบาลเมืองนครพนม ดำเนินการพัฒนาพื้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบางส่วนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดนครพนม...

เชิญชวนร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่งข้ามโขง “นครพนม – คำม่วน มาราธอน 2018”

เชิญชวนร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่งข้ามโขง “นครพนม – คำม่วน มาราธอน 2018”

จังหวัดนครพนม โดยมูลนิธิศรีโคตรบูร ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน - วิ่งข้ามโขง "นครพนม - คำม่วน มาราธอน 2018" ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณ สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 3 สมัครออนไลน์ที่ https://www.runlah.com/events/c/nkm18 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2561...

ข่าวเด่นจาก Facebook

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

งานประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองนครพนม 2560

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม กฐินสามัคคีเทศบาลเมืองนครพนม ประจำปี 2560 เพื่อสมทบทุนบูรณะลานรอบอุโบสถ ทอดถวาย ณ.วัดน้อยโพธิ์คำ (วัดพระใหญ่) ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

เทศบาลเมืองนครพนม ชี้แจงเกี่ยวกับกรณีีที่มีผู้ร้องเรียนเรื่องการขายลอตเตอรี่เกินราคา ที่บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช

โครงการส่งเสริมงานประเพณี กิจกรรมไหลเรือไฟโบราณ

การแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ออกพรรษาไหลเรือไฟ ประจำปี 2560

การแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ออกพรรษาไหลเรือไฟ ประจำปี 2560

วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ร่วมงานวันสาร์ทเวียดนามและเลือกตั้งประธานหล่างด๋ายเหี่ยว ณ.ศาลาสุสานด๋ายเหี่ยว บ้านนาจอก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ขอชวนน้องๆเข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาลนครพนม ในวันที่7 8 9 กันยายน 2017

แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย

รถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน  042-511-444 หรือ 199

นายนิวัติ เจียวิริยบบุญญา 091-864-3675

เทศบาลเมืองนครพนม

ได้ก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2478 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 หน้า 2096 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2478) เดิมก่อตั้งอยู่ถนนสุนทรวิจิตรริมฝั่งแม่น้ำโขง ซึ่งปัจจุบันได้ก่อสร้างเป็นสถานธนานุบาลเมืองนครพนม (โรงรับจำนำ) ต่อมาเมื่อปีพ.ศ.2502 ได้ย้ายสำนักงานเทศบาลมา ปลูกสร้างแห่งใหม่ที่เลขที่ 374 ถนนอภิบาลบัญชา จนถึงปัจจุบัน อาคารบ้านเรือนของประชาชนส่วนมากจะปลูกสร้าง เรียงรายตามความยาวของแม่น้ำโขงมีเนื้อที่ประมาณ 3.23 ตารางกิโลเมตร และต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2523 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมือง นครพนม (ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 97 หน้า 30 ตอนที่ 39ลงวันที่ 11 มีนาคม 2523) พื้นที่ของเทศบาลเมืองนครพนมได้คลอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแสงทั้งหมดตำบลอาจสามารถ และตำบลหนองญาติเป็นบางส่วน รวมเนื้อที่ปัจจุบัน 24.125 ตารางกิโลเมตร

ช่องรับร้องเรียนของผู้สูงอายุ

ช่องรับร้องเรียน / ร้องทุกข์ กับนายกเทศมนตรี 

ข้อความนี้จะไม่ถูกเปิดเผย

แบบประเมินความพึงพอใจการบริการของเทศบาลเมืองนครพนม

https://docs.google.com/forms/d/1th6q8rVpDpObTHlmj5ThS1LqNTDt-uhSVcQL98Dv0q8/prefill

https://docs.google.com/forms/d/1th6q8rVpDpObTHlmj5ThS1LqNTDt-uhSVcQL98Dv0q8/prefill