ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. ซอยหมู่บ้านมั่นคง ชุมชนสารภาณนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. ซอยหมู่บ้านมั่นคง ชุมชนสารภาณนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)