ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนอรัญญิกาวาส (ชุมชนอรัญญิกาวาส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนอรัญญิกาวาส (ชุมชนอรัญญิกาวาส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)