ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.ทางเข้าแฟลตตำรวจเชื่อมถนนประชาร่วมมิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.ทางเข้าแฟลตตำรวจเชื่อมถนนประชาร่วมมิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)