ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนดิษฐวงค์วิถี (ชุมชนหนองแสง ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนดิษฐวงค์วิถี (ชุมชนหนองแสง ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)