ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โตีะและเก้าอี้นักเรียน โรงเรียนในสังกัด1-6 จำนวน 500 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โตีะและเก้าอี้นักเรียน โรงเรียนในสังกัด1-6 จำนวน 500 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)