ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำถนนบำรุงเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำถนนบำรุงเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)