ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใจโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คร่อมถนนนิตโย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใจโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คร่อมถนนนิตโย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)