ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยสุขาวดี (ปูด้วยพาราแอสฟัลท์ติดคอนกรีต)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยสุขาวดี (ปูด้วยพาราแอสฟัลท์ติดคอนกรีต)