ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกลางเมือง จากแยกปิยะมหาราชาลัยเชื่อมถนนอภิบาลบัญชา โดยวิธีคัดเลือก