ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ช่วงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน มิถุนายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ช่วงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน มิถุนายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง