ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนรอบตลาดสดเทศบาลและก่อสร้างระบบระบายน้ำฝั่งทางออกตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนม (ปูด้วยพาราแอสฟัลท์ติดคอนกรีต)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนรอบตลาดสดเทศบาลและก่อสร้างระบบระบายน้ำฝั่งทางออกตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนม (ปูด้วยพาราแอสฟัลท์ติดคอนกรีต)