ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยร่วมมิตร ชุมชนวัดป่าศรีสมพร (ตามแบบเทศบาลเมืองนครพนม) 09042561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยร่วมมิตร ชุมชนวัดป่าศรีสมพร (ตามแบบเทศบาลเมืองนครพนม) 09042561