ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน) โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองนครพนม 1 ถึง 6 จำนวน 500 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน) โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองนครพนม 1 ถึง 6 จำนวน 500 ชุด