ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม 1 ถึง 6 จำนวน 500 ชุด

ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม 1 ถึง 6 จำนวน 500 ชุด