ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิสวนเทิดพระเกียรติท้ายเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)