ประกาศเผยแพร่แผนการการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารเอนกประสงศ์ผนังโล่ง แบบเสาเข็มเจาะ (มีชั้นลอย) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องทิ่น สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ 24042561

ประกาศเผยแพร่แผนการการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารเอนกประสงศ์ผนังโล่ง แบบเสาเข็มเจาะ (มีชั้นลอย) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องทิ่น สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ 24042561