ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน) จำนวน 500 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน) จำนวน 500 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)