ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองนครพนม (แห่งใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองนครพนม (แห่งใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)