ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนนิตโญ (ฝั่งซ้ายทาง) จากบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเมกาโฮม ถึงหน้าบริษัทบุญทะพาน (BTP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนนิตโญ (ฝั่งซ้ายทาง) จากบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเมกาโฮม ถึงหน้าบริษัทบุญทะพาน (BTP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)