ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอภิบาลบัญชา (จากแยกหน้าศาลจังหวัดนครพนม ถึง กม.๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอภิบาลบัญชา (จากแยกหน้าศาลจังหวัดนครพนม ถึง กม.๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)