ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยสามัคคีสุขสันต์ (เปรมประชาเดิม) ปูด้วยพาราแอสฟัลท์ติดคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยสามัคคีสุขสันต์ (เปรมประชาเดิม) ปูด้วยพาราแอสฟัลท์ติดคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)