ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม จำนวน ๑,๑๑๖ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม จำนวน ๑,๑๑๖ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)