ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแยกถนนบำรุงเมืองตัดกับถนนเฟื่องนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแยกถนนบำรุงเมืองตัดกับถนนเฟื่องนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)